نحوه نگهداری نوارهای تست قند خون

هنگام نگهداری نوار تست به موارد زیر توجه کنید:

  1. نوارهای آزمایش قند خون باید در دمای اتاق بین 4 تا 30 درجه سانتیگراد و در سطوح رطوبت طبیعی (زیر 70 درصد) نگهداری شوند.
  2. نوارهای تست را در یخچال قرار ندهید.
  3. نوارهای تست را جداگانه در چند کیسه کوچک قرار ندهید، زیرا رطوبت بر دقت نوارها تأثیر می گذارد.
  4.  نوارهای تست برای 3 تا 4 ماه پس از باز شدن یا تا زمان انقضا در صورت بسته و باز نشده موثر هستند.
  5.  پس از باز کردن ویال نوار تست، مطمئن شوید که درب آن را دوباره محکم ببندید تا از نفوذ رطوبت جلوگیری شود.

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به وب سایت ghandsanj.ir مراجعه کنید.